برنامه کلاس های حضوری و آزمون های آزمایشی به زودی اعلام می گردد.