تذکر بسیار مهم در مورد دپارتمان تخصصی ! مهندسی شیمی

به اطلاع داوطلبان محترم می رساند دکتر خداکرمی هیچگونه همکاری با دپارتمان تخصصی! مهندسی شیمی  نداشته و ندارد. ایشان انحصارا در موسسه کانون ارشد تدریس می نمایند (www.kanoonarshad.com ). با توجه به اینکه این گروه در سایت راهیان هم تبلیغات گذاشته است عده ای از دوستان فکر می کنند، ایشان با این گروه همکاری دارند در حالیکه چنین نیست. لذا به داوطلبان توصیه می شود قبل از ثبت نام در کلاس ها و کنکورهای ازمایشی یک موسسه، در مورد صلاحیت و سابقه اساتید و موسسه سوال نمایند و گول حرف های تبلیغاتی را نخورند.